"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Start hier met Het Nieuwe Werken


Wat is Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplekken, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager. (Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007).
Lees verder.


Starterskit Het Nieuwe Werken

  • Business Case Het Nieuwe Werken: De voordelen en de kosten
  • Download het gratis e-boek Aan de slag met Het Nieuwe Werken van Dik Bijl plus gratis nieuwsbrief. Dit boek geeft antwoord op de vragen: Wat is Het Nieuwe Werken eigenlijk, wat levert het op en hoe kan ik ermee aan de slag binnen mijn organisatie zelf
  • Download het gratis e-boek Praktijkvisies op Het Nieuwe Werken. In deze bundel verhalen negen auteurs over hun ervaringen met en hun visie op nieuwe manieren van werken in de informatiemaatschappij
  • Download - in ruil voor een tweet - het e-boek Society 3.0. Het boek schetst scenario's en reikt voorbeelden aan voor nieuwe manieren van organiseren en ondernemen
  • Download het gratis e-boek Easycratie van Martijn Aslander en Erwin Witteveen op Lifehacking.nl. Over het loslaten van de hiërarchische benadering en het omarmen van de nieuwe wetten en mogelijkheden die de informatiemaatschappij brengt
  • Maak uw eigen checklists met deze Het Nieuwe Werken toolkit inclusief te downloaden handvatten, achtergronden en aandachtspunten uit de praktijk
  • Download een model-thuiswerkovereenkomst
  • Met deze tien tips versterkt u het succes van Het Nieuwe Werken in uw organisatie!
  • Antwoorden op de meest gehoorde 'Ja, maars' over Het Nieuwe Werken

Leestips Het Nieuwe Werken


Zorg voor een integrale benadering van HNW en creëer draagvlak in de organisatie:
Het Nieuwe Werken vraagt om nieuwe verwachtingspatronen. (blog)
Integrale benadering vergroot kans op succes Het Nieuwe Werken (blog)
Het Nieuwe Werken is een veranderingsproces (video)
Strategieën om Het Nieuwe Werken te starten (blog)

Geef medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid:
Het Nieuwe Werken drijft vakmanschap in de spits van de aanval. (blog)
Zelfroosteren: minder kosten en meer tevredenheid (blog)
Help! Mijn medewerker wil een thuiswerkdag! (blog)

Zorg voor HNW-geschikte werkplekken (kantoor en thuiswerk):
Goed kantoorinterieur aandachtspunt bij het invoeren van Het Nieuwe Werken (blog)
Thuiswerken: hoe zit het met de arbo-regels? (blog)
Het Slimme Werken: het kantoor is en blijft belangrijk (blog)

Zet ICT-ontwikkelingen als cloud computing in en laat mensen met online software werken via verschillende devices:
De beste tools voor Nieuwe Werkers. (blog)
Wat is Cloud Computing en SaaS? (cloudtools.nl)
Wat is de bijdrage van Cloud Computing aan Het Nieuwe Werken? (blog)
Technologie is en blijft sleutel tot Het Nieuwe Werken? (video)
Zinnig intranetten? Vraag het de medewerkers (blog)
"Bring your own device" biedt kansen (blog)

Gebruik social media en video conferencing om met elkaar te communiceren:
De beste tools voor online samenwerken. (blog)
Wanneer is een organisatie klaar voor Enterprise Social Media? (blog)
De voordelen van videoconferencing (Video)
Communiceren via webinar en webmeeting tools (dossier cloudtools.nl)