"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Wat is Het Nieuwe Werken?


Wat is Het Nieuwe Werken"Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager." (Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007)

Het Nieuwe Werken is de katalysator van een stille revolutie. Het is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken, toepassen van Web 2.0, gebruik maken van nieuwe technologieën; experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, maar ook nieuwe manieren van leidinggeven; minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; meer delegeren en meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid.

Het Nieuwe Werken is multidisciplinair

Hoewel technische ontwikkelingen de aanleiding vormen voor Het Nieuwe Werken, zijn de gevolgen veel fundamenteler: voor maatschappij, voor cultuur, voor de economie, voor de overheid, etc. Door internet zijn de beperkingen van tijd en afstand grotendeels weggevallen. Informatie en kennis is op allerlei mogelijke manieren beschikbaar. Het wordt een uitdaging om op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste mensen, kennis en informatie te verzamelen.

Al met al zijn de vraagstukken die Het Nieuwe Werken oproept nogal multidisciplinair van aard: technologisch, facilitair, organisatiekundig, sociologisch en cultureel.

Nieuwe Werkers

Nieuwe Professionals stellen andere wensen en eisen aan hun werkgever of opdrachtgever en aan de inrichting van hun werk. Organisaties zullen andere eisen stellen aan werknemers. Het laat zich raden dat de manier waarop organisaties zijn ingericht daardoor behoorlijk kan gaan verschillen van de manier waarop wij dat momenteel kennen. En waarom ook niet? We werken immers ook niet meer zoals in de periode van de industriële revolutie.

Gevolgen van Het Nieuwe Werken

De veronderstelling is dat door Het Nieuwe Werken kenniswerk in de aard ingrijpend zal veranderen. Dit is dan het gevolg van de nieuwe, interactieve mogelijkheden die door internet ontstaan, maar ook door nieuwe werkmethoden, de nieuwe generatie werknemers en veranderende de eisen en behoeften aan werk, met als kernwoord 'flexibiliteit'.

De vraag is hoe snel de ontwikkelingen zullen verlopen en vooral hoe de aloude hiërarchische structuren en organisaties met deze (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen omgaan. Want de verdere ontwikkeling van Het Nieuwe Werken (Werken 2.0), de Kenniswerker (Werknemer 2.0) en mogelijkheden (Enterprise 2.0) zal wellicht de nodige druk zetten op huidige organisatievormen.

Werken 2.0

Werken 2.0 is hét platform voor Het Nieuwe Werken. Werken 2.0 wil graag ondernemers, managers, P&O-ers, kenniswerkers en iedereen die zich in Het Nieuwe Werken wil verdiepen, inspiratie en inzicht bieden in de mogelijkheden, ideeën en verwachtingen die Het Nieuwe Werken biedt.

Start hier met HNW

Wil je je oriënteren en inlezen over HNW? Bekijk dan de HWN Starterssectie met inspirerende blogs, handige downloads en cases.

Werken 2.0 biedt:
* Ál het nieuws over Het Nieuwe Werken op één plek
* Blogs van specialisten
* Inspirerende interviews
* Handige cases
* Een forum voor vragen en antwoorden over Het Nieuwe Werken (binnenkort)