"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Werknemer 2.0


De Werknemer 2.0 en Het Nieuwe Werken


Een interessante ontwikkeling is dat er een nieuwe generatie werknemers op de markt komt die al van jongs af aan gewend is om te gaan met nieuwe technologieën, social networking, multitasking (meerdere opdrachten tegelijkertijd doen) en andere werkwijzen. In Intermediair stond in september 2007 een mooi artikel over de generatie twintigers. Zij zijn zelfbewust, inventief, streetwise, kijken wat zij zelf kunnen leren van hun werk en doen de deur na vijf uur achter zich dicht, niet omdat de werktijd er op zit, maar omdat er andere leuke dingen en uitdagingen buiten het werk wachten.


Het mag duidelijk zijn dat deze zaken en tendensen op (middellange) termijn grote invloed gaan hebben op de invulling van kenniswerk en op de relatie tussen werknemer en werkgever of opdrachtgever. Maar ook op de selectiecriteria en wensen van organisaties en bedrijven aan hun personeel. De opkomst van Web 2.0 zal die tendens alleen maar versterken.

 

De Eindhovense hoogleraar Matthieu Weggeman, specialist in met kennismanagement en innovatiemanagement zegt hierover: "Professionals hebben geen sturing nodig, maar concrete afspraken over projecten en resultaten. Ze willen voortdurend feedback. Bovendien willen ze afgerekend worden op output in plaats van controle op aanwezigheid, planning etc.!" Volgens Weggeman wil de Nieuwe Professional werken volgens de vijf F'en: Focus, Fast, Flexible, Friends en Fun! over de thema's vastgeroeste organisatiestructuren, verantwoordelijkheid, vertrouwen ten opzichte van wantrouwen, 

 

Maar wat zijn dan de belangrijkste kenmerken van de Werknemer 2.0?  • De nieuwe generatie zoekt naar zingeving. Geen baan voor het leven, maar een baan of project waar hij/zij zich mee verbonden voelt.


  • De Werknemer 2.0 wil ruime voor 'ondernemerschap' binnen de organisatie. Daarbij zet hij of zij  kennis, netwerk en technologische mogelijkheden maximaal in.


  • Persoonlijke groei en ontwikkeling staat centraal. De nieuwe werknemers profileren zich met onderwerpen waar ze betrokken bij zijn en met de resultaten die ze hebben behaald. Zolang de organisatie weet te prikkelen en weet bij te dragen aan die groei, is de organisatie interessant voor de werknemer.


  • Hiërarchie wordt steeds minder belangrijk. Het is veel belangrijker om in het project, team of dossier waaraan je werkt de juiste bijdrage te leveren. Functie is dus veel minder interessant dan je bijdrage of expertise (kennisdeling) aan het proces. Dáárin ligt de autoriteit.


  • De nieuwe werknemer is open en wil laten zien waar hij/zij mee bezig is. Niet in het vasthouden van kennis zit zijn kracht, maar in het leveren van toegevoegde waarde door die kennis te delen. Kennis delen is vermenigvuldigen.


  • Collega's die kennis of informatie 'voor zich houden', zullen de volgende keer niet snel weer bij een project worden betrokken.


  • De Medewerker 2.0 richt zich op zijn onderwerp of project. Hiërarchische structuren, bureaucratie en interne politieke spelletjes belemmeren de oplossing alleen maar en zijn zonde van de tijd.


  • De Werknemer 2.0 houdt zijn netwerk op de hoogte van waaraan hij of zij aan werkt. De prioriteit ligt bij samenwerking.


  • De Manager werkt als facilitator en zorgt voor de juiste voorzieningen, functionaliteiten, ruimte en sturing. De kernvraag: 'hoe kun je je afdeling of organisatie zodanig inrichten dat ze zichzelf organiseert.


  • Medewerkers worden niet 'afgerekend' op fouten die zij maken, maar juist op het eindresultaat, de bijdrage die zij leveren en mate van ondernemerschap die zij tonen. Van fouten maken leer je immers het meest.

Werken volgens de principes van Web 2.0 zal de nodige dilemma's opleveren. Wat kun je als werknemer wel en niet zeggen in de online discussies en op online netwerken? Welke gevolgen heeft e.e.a. voor de hiërarchische structuren binnen bedrijven?

 

Meer over de Werknemer 2.0 / Medewerker 2.0
Brochure NCSI: Werknemer 2.0
E-boek Ambtenaar 2.0 (door Davied van Berlo)


 

 

Heeft u een interessante dienst of product met betrekking tot Het Nieuwe Werken, neem dan contact op. Werken20.nl is geïnteresseerd in uw verhaal, maar heeft liever geen link dropping! Inhoudelijke bijdragen zijn altijd welkom.